אודות – טקסט מרכזי


אודות אול אינטרנט

כאן נכנס פירוט אודות החברה. יש לכלול את שם החברה בשורה הראשונה המודגשת.

כאן בהמשך יש 2 פסקאות, וחשוב להדגיש ללקוח שלא להגזים - טקסט אודות או טקסט משמעותי חדל להיות משמעותי כאשר הוא מתפרס יותר מדי. הפסקאות מוגדלות והרוחב תחום באמצעות CSS תחת "התאמות קטלוג". מומלץ לשלב גם טקסטורות שאפשר להוריד כאן.

זו הפסקה השנייה, היא קצרה יותר. זו ההזדמנות לתת מסר מוחץ בכמה מילים. אז להיות ממוקדים.